نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
zizaviza.ir زیزا ویزا 60,000,000 تماس
zizamarket.ir زیزا مارکت 60,000,000 تماس
zizabazar.ir زیزا بازار 60,000,000 تماس
zoodinja.ir زود اینجا 45,000,000 تماس
egzoze.ir اگزوز 150,000,000 تماس